Geçmişte günümüze teknolojideki yenilikler ekonomi, sağlık, askerlik, üretim, iş dünyası ve sosyal yaşam gibi hayatın birçok alanında değişimlere sebep oldu. Bu değişimlerden eğitim dünyası da geri kalmadı elbette. Radyodan tepegöze, internet ve bilgisayardan akıllı cihazlara, bulut teknolojilerden yapay zekaya teknolojideki devrimlerin etkileri, eğitimde teknoloji entegrasyonu ile kendi göstermekte, bu da yeni eğitim kuramlarının, yöntem ve tekniklerin gelişmesinin önünün açmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemi dönemi ile hayatımızda büyük yer edinen uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, hibrit eğitim gibi süreçler de, aslında eğitimde teknolojinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bugüne geldiğimizde ise eğitim dünyasını heyecanlandıran yeni kavramın “metaverse” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Peki nedir bu metaverse? Öğretmen ve öğrenci için ne anlama geliyor? Metaverse ile eğitimde neler değişebilir?