Çok sade bir tanımlama ile ; içinde bulunduğu ortamdaki değişikliklere hızlı adapte olan organizasyonlara ÇEVİK ORGANİZASYON diyoruz. Bu bağlamda, Çevik Organizasyonlar iç,dış tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına odaklanıp, standart çözüm ve prosedürlerden uzak, farklı ve hızlı çözümler sunarak paydaş memnuniyetine ulaşıyorlar.

Birçok firma, çalışanlarına Çeviklik /Çevik Liderlik eğitimleri aldırırken, gerçekte yıllar boyunca standart hale gelmiş, “kurumsallaşma” adı altında silolaşmış yapılar, ağır prosedür ve detaya odaklanıp mikro işlem yapmaya çalışırken tüm paydaşları yoruyor, zaman kaybettiriyor ve zaman zaman da bıktırıyor.

Çeviklik, sadece, “scrum”, “kanban” kelimelerine bağlı hızlı toplantılar, 15 dakikalık güncellemeler, farklı ekiplerden sinerji yaratma vb. kelimeler arkasına saklanmış, dinozorlar tarafından değersizleştiriliyor mu?

Maalesef bu soruya kesinlikle hayır! diyemiyorum.

McKenzie tarafından yapılmış araştırmadan ufak bir kesit ile “ÇEVIKLIK”in 5 temel özelliğine  özellikle “bakış açısı” perspektifinden değinmek istiyorum:

STRATEJİ=  Tüm organizasyonu saran Kuzey Yıldızı (ortak belirlenmeiş ve benimsenmiş vizyon)

Kıtlık bilincinden , Bolluk bilincine geçiş!

Çevik organizasyonlar, fırsatların ve kaynakların varlığını ve çokluğunu farkedebilme yeteneğine sahiptir. Onlar için rakipten ya da paydaşlardan almak öncelik olmaz. Tüm paydaşlarla birlikte yaratmaya odaklanırlar. Yani pazarı herkes için hep birlikte genişletmeye ve kazancı tüm paydaşlarla bölüşmeye!

YAPI= Güçlendirilmiş Ekipler

Çalışanları mutlaka denetlemeli, prosedürlerle ne yapacaklarını söylemeli ve de kontrol etmeli bakış açısından, yetkilendirilmiş ve yüksek iletişim ile bağlılığı sağlanmış ekipler olağünüstü sonuçlar, farklı bakış açıları ve inovasyonlar yaratır bakış açısına.

Çevik organizayon yolculuğunda en önemli adım hantal hiyerarşiden kurtulmak, iletişimi şeffaf tutmak ve kişilerarası güven ve dayanışmayı desteklemektir.Doğal network ile çalışanlar çok daha verimli ve mutlu çalışacaklardır.

SÜREÇ= Hızlı karar ve Öğrenme çemberleri

Sürekli değişen , gelişen , farklılaşan kısacası içinde bulunduğumuz VUCA dünyasında, riskleri minize etmenin tek yolu belirsizliği kabul etmek ve yeni çözümleri denemek için hızlı olmaktır. 5 yıllık stratejik planlar, formlar hızı baltalar.

Tasarım düşüncesi, yalın operasyon, hızlı iterasyonlar, gelişim zihniyeti olmazsa olmazlardır.

İNSAN= Tutkuyu ateşleyen dinamik insan kaynakları modeli

Çevik organizasyonlar, güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş ekip ve çalışanları işin merkezine oturtur. Ortak belirlenmiş vizyon ile yüksek bağlılığı sağlanmış ekipler , sürekli aynı işleri, kontrol edilerek yapılan ekiplere nazaran çok daha verimli çalışırlar.

Yeni nesil kapsayıcı liderliğe yatırım yapmış organizasyonlarda liderler , çalışanların güçlü yönlerinden korkmadan onlara yetkiyi delege edip yüksek aidiyet ile maksimum çaba göstermelerini sağlarlar.

TEKNOLOJİ=Yeni nesil teknolji

Teknoloji sadece belirli işlerin yapılması için destektir zihniyetinden, Teknoloji işimizin entegre bir parçasıdır bakış açısına geçiş.

Birçok organizasyon için bu yıllardır kullandıkları operasyonel süreçlerden vazgeçmeyi, her fonksiyonu birbiri ile entegre etmeyi , ve kullanılan birçok manuel yapının dijitale ama gerçekten dijitale geçmesini gerektirecektir.

5 temel özellik olan, Strateji, Süreç,Yapı,İnsan,Teknoloji başlıkları oldukça derin. Ama aynı ölçüde de kolay ulaşılabilir. Herşey zihniyetteki değişim ile başlıyor. Eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamak sadece alına teorik eğitim ile değil, aynı zaman da uygulama da çeviklik ile geliyor.

Yapmazsak ne mi olur? Burası artık VUCA dünyası ve bu dünyada adapte olamayan maalesef var olamıyor.

 

Kaynak : Wellbeing ve Stratejik İK Danışmanı Ece Süeren Ok