Canan Duman Independent Türkçe için yazdı…

 

Bu yıl kadınların yasal, politik, sosyal ve ekonomik başarılarını kutlamak için tüm dünyada kutlanan Dünya Kadınlar Günü‘nün 111. yıldönümü.

İster öğretmen ister ev hanımı, ekonomist veya mühendis olsunlar kadınlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektedirler.

Kadınları güçlendirmek, küresel olarak insani ilerleme sağlamak için gereklidir. Büyüme ve refah elde etmek istediğimizde, kadınların kalkınma faaliyetlerine katılımını teşvik etmemiz zorunludur.

Bir kuş tek kanatla uçamaz; çünkü uçmak için iki kanata ihtiyacı vardır. Benzer şekilde, toplumun ilerlemesini istediğimizde, kadınların güçlendirilmesini savunmalı ve dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların katılımını teşvik etmeliyiz.

Erkekler, kadınların potansiyellerini açığa çıkarmasına ve küresel topluma katkıda bulunmasına izin vermek için kadınları yürekten desteklemelidir.

Unutmayalım ki, kadınlar yükseldiğinde hepimiz yükseliriz.

Çalışma yaşamında kadının sorunları

Fırsat eşitsizliği

Annelik, eş ya da ev hanımı olmak gibi geleneksel toplum kalıp yargıları nedeniyle kadınlar kendilerini baskı altında hissetmektedirler. Bu da kadınların iş hayatlarında cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasına neden olmaktadır.

Örneğin, bu tür eğilimlere sahip bazı şirketler, evlenmeyi veya çocuk sahibi olmayı düşünen kadınları istihdam etmemektedir.

Kadınların erkeklere kıyasla yaşadığı güven eksikliği, kadınların kendini terfi ettirme isteksizliği, performansları hakkında dürüst değerlendirmeler yapmak istememeleri gibi nedenler ile kadınların yetersiz gelişim gösterdiğinin ileri sürülmesi, erkekler ve kadınlar arasındaki cinsiyet farklılıklarının etkisi, kadınların küçümsenmesi ve ilerlemeye karşı kadın karşıtı önyargının olması kadınların iş hayatında ilerlemesinin önünü kesiyor.

İnsanlar genellikle kadınlardan bir şeyler öğrenmeye veya onlardan emir almaya isteksiz davranıyor. Bu da kadınların liderlikte yetersiz temsilini güçlendiriyor. Kadınlar hala erkeklerin dünyasında yerlerini bulmakta zorlanıyor.

Mesleki ayrımcılık

Kadınların belirli işleri yapamayacakları algısı, kadınların kariyerlerinde karşılaştıkları bir diğer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Birçok meslek halk arasında “erkek işi” veya “kadın işi” gibi ayrımlara uğruyor.

Ücret eşitsizliği

Son birkaç yılda bu açığı kapatmak için gösterilen çabalara rağmen, kadın ve erkekler arasındaki ücret farkı ısrarla devam ediyor.

Kadınların aynı iş için erkeklerden yüzde 20 daha az kazandığı tahmin ediliyor. Cinsiyete dayalı ücret farkının kapatılması, kadınların ekonomik güvenceye kavuşmasına yardımcı olmak için çok önemlidir.

Şirketler şeffaflığı teşvik ederek ve maaşları piyasa standartlarına göre düzenleyerek bu eşitsizlikle mücadele edebilir.

Ayrıca özellikle işe alım, performans değerlendirmesi ve kariyer gelişimi alanlarında psikolojik engelleri ve “bilinçsiz önyargı”yı en aza indirmek için başta tepe yönetimlere ve insan kaynaklarına iş düşüyor.

İşyerinde taciz 

Kadınlar işyerinde maruz kaldıkları mobbing, sözlü ve cinsel taciz gibi sorunları birtakım korkuları nedeniyle yeterince bildirmiyor.

Tacizin mağdurlara verdiği psikolojik ve duygusal zararın yanı sıra işletmeler de zarar görüyor. Pek çok araştırma, işyerinde taciz yaşamanın kadınları genellikle işlerini bırakmaya, içe kapanmaya teşvik ettiğini ortaya koyuyor.

Evden çalışma modeline rağmen cinsel taciz vakaları hala devam ediyor.

Kuruluşlar, tacize karşı sıfır toleranslı bir yaklaşım sergilemeli ve taciz cezasının, çalışanın görevi ne olursa olsun kuruluş genelinde eşit olarak uygulandığını açıkça belirtmelidir.

Bu gibi durumlarda, kuruluş için bir ölçüt belirlemeye yardımcı olabilecek düzeltici eylemler de herkes tarafından bilinmelidir.

Tüm çalışanlar için katı taciz karşıtı politikalar ve cinsel tacizi önlemeye yönelik eğitim zorunlu hale getirilmelidir.

Çocuk bakımındaki zorluklar  

Kovid-19’un önemli sonuçlarından biri, işle birlikte artan hane içi baskılar ve çocuk bakımı olmuştur. Bu, özellikle kadınları etkiledi ve birçoğunun işgücünü tamamen terk etmeyi düşünmesine yol açtı.

Kadınlar büyük istifa dalgasında en çok istifa edenler arasında yer aldı. Çocuk bakımına erişim, kadınların işgücü piyasasına katılımını, kariyer beklentilerini ve kazanç potansiyelini artırmak için kritik olmaya devam ediyor.

Ev, aile ve iş arasında gidip gelmek zorlayıcı oluyor. Kadınların ev içi ve ücretsiz duygusal emeğin aslan payını üstlenmesi üzerine buradaki dengesizliği dile getirmeli, tüm ‘görünmez’ emeği görünür kılmalıyız.

Eğitim eksikliği 

Eğitim eksikliği, hayatın herhangi bir alanında hem başarının hem de başarısızlığın temeli olabileceğinden, kadınlar için büyük bir engel oluyor.

Mesleklerde cinsiyet ayrımı 

Teknoloji endüstrisi, daha yüksek problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve performansı artırmak için daha fazla kadın yeteneğe ihtiyaç duyuyor.

Ancak teknoloji endüstrisinin adeta patlama yaşadığı bir dönemde teknolojide daha az kadının olduğunu biliyoruz.

Çünkü kadınlar teknoloji işlerinde çeşitli yapısal sorunlarla ve kültürel engellerle karşılaşıyorlar. Teknoloji işleri erkeklerin bir alanı olarak görülüyor.

Bu işlerde görünür kadın rol modelleri eksikliği yaşanıyor. Yönetim pozisyonlarında ve daha yükseklerde kadınlar yeterince temsil edilmiyor.

Mesleklerde cinsiyet ayrımı özellikle STEM sektörüne yansıyor ve bu konuda bir şeyler yapılmazsa gelecek için sonuçların olabileceği yer burası gibi duruyor.

Kadınların daha yüksek seviyelerde temsil edilmemesi, teknoloji endüstrisinin erkek egemen görünmesine neden oluyor. Bu da sektörde daha az kadının kariyer peşinde koşmasına neden oluyor.

Kadınlar arası dayanışmanın yetersizliği  

Kadınlar birbirlerini güçlendirmek, fırsatlar yaratmak ve kendilerini yükseltirken topluluklarını yükseltmek için birleşmelidir.

Liderlik rollerindeki kadınlar, olumlu rol modeller olarak daha fazla kadına profesyonelce rehberlik etmeli, kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemeli, gelecek nesil kadın liderlerin inşasına yardımcı olmalıdır.

Alt kadrolardaki kadın çalışanların önünü kesen kraliçe arılara dönüşmek yerine genç kadınlara akıl hocalığı yapabilecek ve destek olabilecek dürüst kadınlara ihtiyacımız var.

Kendi yaşantılarından ders alan, arkadan gelenlerin önünü açan kadınlara…

“Kadınlar kendilerinden sonra gelen diğer kadınların ilerlemesini engeller” efsanesini yıkmak gerekiyor.

…. Devamı Independent Türkçe web sitesinde.

Kaynak: Canan Duman & https://www.indyturk.com/node/481381#.Yirmd3Y0LfA